Strelice

Direktni marketing

Direktni marketing je jedan od instrumenata promocije, koji teži da dosegne auditorijum bez korišcenja tradicionalnih promotivnih kanala, kao što su TV, radio ili novine. Promotivna poruka je usmerena direktno na pojedinca, koristeci tehnike kao što su: katalozi, flajeri, pošta, telemarketing i slicno.

Direktni marketing je jedan od vrsta marketinga. Postoje dve glavne karakteristike koje ga razlikuju od ostalih vrsta marketinga. Prva je da svoju poruku šalje direktno kupcima. Druga karakteristika se sastoji u tome da direktni marketing kreira "poziv na akciju".
Direktni marketing je najcešce korišcen od strane malih i srednjih preduzeca sa limitiranim budžetom za promociju i koja nemaju prepoznatljivu promotivnu poruku.

Powered by WebExpress