Naš tim

Odnosi sa javnošću

Odnosi s javnošću su naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju, s ciljem se ostvari razumevanje i podrška, kao i da se utiče na mišljenja i ponašanja ciljanih javnosti. Odnosi s javnošću su takođe planirani i sprovedeni stalni posao stvaranja i održavanja dobre volje (goodwill), kao i međusobnog razumevanja između firme i njenih javnosti.

Kako bi firma uspešno poslovala neophodno je da u svom timu ima uspešnog i sposobnog PR menadžera. Mi smo spremni da odradimo ovaj deo za vas.
Naš posao će biti da se uspostave kanali komunikacije sa ciljnim javnostima kompanije kako bi postigao međusobno razumevanje, povoljno mišljenje o organizaciji, da se procene stavovi javnog mnjenja i uskladimo politiku organizacije sa javnim mišljenjem i interesom i ciljevima kompanije. Kroz mnoštvo aktivnosti, mi stvaramo i održavamo reputaciju firme.

Powered by WebExpress